Ga naar de inhoud

Welke erp-oplossing kiest u: SAP, Microsoft of Exact?

Ongeveer 20 procent van alle bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers maakt gebruik van een erp-oplossing van SAP. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van circa 6500 gesprekken die de afgelopen achttien maanden zijn gevoerd met Nederlandse commerciële en publieke instellingen over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

SAP is volgens Computer Profile op de Nederlandse commerciële en publieke markt dus de meest voorkomende erp-leverancier. Microsoft en Exact vormen de nummers twee en drie. Zij scoren respectievelijk 11,8 en 8,6 procent marktaandeel.

Erp-oplossing per marktsegment

Top vijf leveranciers erp-oplossing per marktsegment.SAP is met name sterk aanwezig bij multinationals. Meer dan de helft (53 procent) van de vestigingen in dit segment geeft aan SAP voor de erp-omgeving te gebruiken. Ook in het publieke domein is SAP de meest voorkomende erp-leverancier.
Het verschil met de nummers twee en drie is daar wel een stuk kleiner. In de segmenten national enterprises en medium sized businesses is Microsoft de meest voorkomende erp-leverancier. Bij vestigingen van national enterprises geeft 18 procent van de locaties aan dat men Microsoft Dynamics gebruikt en bij medium sized businesses ligt dat op 14 procent.

Trendlijn

Slechts een kleine 4 procent van de multinationals gebruikt erp-software van Exact. In het publieke segment zijn het met name instellingen uit de gezondheidszorg (15 procent) en het onderwijs (9 procent) die gebruikmaken van erp van Exact. Ook maatwerkoplossingen spelen nog steeds een rol bij Nederlandse bedrijfsvestigingen. Overall geeft een kleine 5 procent van de locaties aan nog steeds intern of extern ontwikkeld maatwerk te gebruiken.

De trendlijn van de afgelopen jaren laat voor de verschillende vendoren geen grote verschuivingen zien. Het gebruik van SAP blijft rond de 20 procent schommelen. Microsoft heeft de penetratie licht zien toenemen in de meest recente jaren. Voor maatwerksoftware is inmiddels een duidelijk dalende trend zichtbaar.

Per branche

Erp-penetratie per branche in 2016.De geringe verschuivingen hebben ook te maken met het totale erp-gebruik. Van alle bedrijfsvestigingen met vijftig of meer werknemers maakt circa 68 procent gebruik van een erp-oplossing. Dat is ongeveer gelijk aan de voorafgaande jaren. De ingebruikname van erp-software door Nederlandse bedrijfsvestigingen lijkt daarmee de maximale potentie te hebben bereikt. Verdere groei zal naar verwachting eerder uit meer erp-functionaliteiten per locatie komen dan uit meer locaties dat gebruikmaakt van erp.

Zowel in de industrie als in de groothandel ligt het erp-gebruik inmiddels rond de 90 procent. De meeste ruimte voor groei lijkt daarmee nog te liggen bij locaties uit het publieke domein. Maar ook in de publieke sector laten de overheids-, onderwijs- en zorginstellingen de laatste jaren weinig groei zien. In dit segment wordt met name gebruikgemaakt van sectorspecifieke oplossingen, zoals leerling-, burger- of patiëntadministratiesystemen, die hier buiten beschouwing zijn gelaten.

Private cloud meest gebruikt

Cloud computing is een van de meest kenmerkende it-trends van de afgelopen jaren. Kijkend naar het gebruik van erp-software en de manier waarop deze applicatie wordt gedraaid, dan blijkt dat de public cloud vooralsnog een zeer beperkte rol speelt bij het erp-gebruik. Van alle erp-pakketten is slechts een paar procent een public cloud-oplossing. In de laatste vier jaar is dat percentage nauwelijks veranderd. Het gebruik van erp-software dat in een datacenter van een externe dienstverlener wordt gehost is wel flink toegenomen. Hieronder vallen ook de verschillende private cloud-oplossingen die door dienstverleners worden aangeboden. In 2013 bedroeg 15 procent van de aangetroffen erp-oplossingen een gehoste versie. In 2016 is dit percentage verdubbeld en vormen gehoste erp-toepassingen al bijna een derde van alle gebruikte erp-oplossingen.

Erp-locaties per marktsegment in 2016.De groei in het gebruik van erp vanuit een extern datacenter gaat met name ten koste van lokaal draaiende erp-software. In 2013 vormden lokale erp-systemen nog 43 procent van alle aangetroffen toepassingen, nu is dat nog 32 procent. Ook het gebruik van remote erp-oplossingen is in de afgelopen jaren gedaald. Hieronder vallen erp-oplossingen die niet op de eigen locatie draaien, maar wel binnen de eigen organisatie. Dat zal doorgaans in een datacenter op een zuster- of moederlocatie zijn. Het draaien van de erp-software op locatie komt met name nog voor bij kleinere locaties. Circa 66 procent van de erp-pakketten in het segment medium sized businesses betreft een lokaal geïnstalleerde toepassing. Binnen multinationals draait de erp-applicatie doorgaans in een geconsolideerde omgeving, 45 procent van de gebruikte erp-oplossingen in dit segment draait op een zuster- of moederlocatie en nog eens 44 procent draait in een datacenter van een externe dienstverlener. De trend van afnemend lokaal erp-gebruik zal naar verwachting de komende jaren verder doorzetten.

Meer informatie?

NAVConsultants helpt organisaties met het beter inzetten van Microsoft Dynamics NAV (voorheen Navision). Ons team van hands-on projectleiders met sterk inhoudelijke kennis van Dynamics NAV helpen en begeleiden organisaties bij het realiseren van NAV-gerelateerde ICT-projecten. Moet u een keus maken voor het juiste erp-systeem dan helpen wij u alvast op weg in uw keuze door dit artikel van Computable met u te delen. Wordt het voor u SAP, Microsoft of Exact?

bron: Computable

Ben jij klaar voor de overstap naar Business Central?

In het gratis Whitepaper Upgraden van NAV naar Business Central lees je heel veel tips over de overstap van Dynamics NAV naar Business Central. Waar moet rekening mee houden en wat levert het je op?