Ga naar de inhoud

Is digitale transformatie eigenlijk te koop?

Vandaag de dag is Digitale Transformatie een belangrijk thema voor iedere organisatie in de wereld. Iedereen kent inmiddels de voorbeelden van bedrijven die de noodzaak om te veranderen naast zich neer hebben gelegd. Of, die het veranderingsproces te laat zijn gestart. Natuurlijk heeft digitale transformatie veel te maken met IT- en softwareoplossingen. De vraag is echter of je digitale transformatie simpelweg kunt bestellen vanaf de prijslijst van je IT-leverancier.

Het antwoord op die vraag is natuurlijk: Nee! Integendeel, het veranderproces dat is verbonden met deze transformatie wordt gedomineerd door de zogenaamde ‘menselijke factoren’. Zoals de noodzaak van een heldere toekomstvisie. Duidelijke communicatie over de doelstellingen en de onderliggende strategie. Commitment van alle betrokkenen en de daarbij behorende interne support. En heel belangrijk: consistent voorbeeldgedrag vanuit directie en management.

Keuze voor groei

Een keuze voor de cloud, een ander ERP, of inzetten op échte technologische innovatie, is geen keuze voor IT maar een keuze voor groei, verandering van cultuur of inspelen op marktontwikkelingen. IT-besluiten moeten voortkomen uit een jaar- of meerjarenplan en zijn volgend aan de organisatorische doelstellingen van een bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan is e-commerce bij B2B-bedrijven. Je laat geen klantportaal en webshop bouwen omdat je dat vanuit IT wenselijk of leuk lijkt. Je laat een klantportaal en webshop bouwen omdat je nieuwe markten wilt aanboren, omdat klanten het van je verlangen of omdat je meer orders wilt kunnen verwerken met een gelijkblijvend aantal mensen.

Natuurlijk vormen IT-oplossingen een belangrijk onderdeel van een succesvol transformatieproces. Maar de impact van de software wordt vaak overschat. We kunnen gerust stellen dat de daadwerkelijke bijdrage van IT aan een totaal projectsucces lager ligt dan 50%. Je kunt een prachtige e-commerce omgeving neerzetten, maar als de klanten vervolgens per telefoon of mail blijven bestellen dan gaat er niet veel veranderen. Het succes van een e-commerce portaal hangt maar beperkt af van techniek, en veel meer van menselijk gedrag en de energie die gestoken wordt in verandering.

Hier volgen een aantal vragen die de directie van iedere organisatie zichzelf zou moeten stellen voordat er een initiatief rond digitale transformatie wordt gestart:

  • Begrijpen we wat digitale transformatie inhoudt en waarom het zo belangrijk is?
  • Zijn we bereid en gemotiveerd om te veranderen?
  • Weten we wat we willen veranderen? Hebben we een duidelijke visie en strategie?
  • Zijn wij bereid en in staat om voortdurend het goede voorbeeld te geven?
  • Wat is de investering in digitale transformatie en wat levert het ons op?
  • En wat gebeurt er als het project mislukt? Of als we helemaal niets doen?

Organisaties die de tijd nemen om deze vraagstukken op directieniveau gedegen te bespreken voordat het project van start gaat, vergroten de kans op een succesvolle uitkomst!