Ga naar de inhoud

Business software en gouden handdrukken

Iedereen kent het concept van de ‘gouden handdruk’ als het gaat om afscheid nemen van slecht functionerende managers. Slecht functionerende ERP/CRM-systemen en hun leveranciers daarentegen worden doorgaans langdurig getolereerd. Met alle schadelijke gevolgen van dien voor jouw business. Dat is niet echt logisch, hè? Tijd dus voor nieuwe inzichten!

Slecht functionerende managers die niet langer te handhaven zijn, moeten vertrekken. We lezen de voorbeelden dagelijks in de krant. De chemie ontbreekt of het vertrouwen is geschaad. Natuurlijk is het afkopen van arbeidscontracten op dat niveau een kostbare aangelegenheid. Maar iedereen snapt dat doormodderen tot aanzienlijk hogere kosten leidt. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Daarom worden knopen snel doorgehakt en de financiële gevolgen lijdzaam geaccepteerd.

Slecht functionerende systemen

Hoe anders denken en handelen bedrijven als het gaat om slecht functionerende ERP/CRM-systemen en hun leveranciers! Systemen die vandaag de dag in steeds meer branches de ‘enabler’ van groei en succes zijn. Systemen die steeds vaker het verschil tussen winst en verlies bepalen. En uiteindelijk zelfs het verschil tussen succes en falen. In dit domein zijn de ‘zachte heelmeesters’ nog altijd dominant aanwezig. Vooral de boekhouders bepalen wanneer het tijd is om een oriëntatie op een mogelijke vervanging op te starten. Er zijn zelfs bedrijven die zich laten leiden door hun boekhoudkantoor bij de keuze voor een ERP-oplossing.

Een ERP/CRM-systeem vraagt continu aandacht. Het start met een project, de implementatie, maar daarmee is het niet gedaan. Het uitbreiden met nieuwe modules, het integreren met klant- of leveranciersomgevingen, scanning etc. Het systeem en de leverancier moeten dit kunnen faciliteren en proactief actie ondernemen om met elkaar te bepalen wat er beter kan, wanneer het een goed moment is te upgraden. In feite dus samen met jou een IT-roadmap opstellen die gebaseerd is op jouw bedrijfsdoelstellingen.

Toon visie en lef!

Over de hele wereld hanteren bedrijven vooral defensieve argumenten om hun ERP/CRM-systeem te verbeteren en krampachtig vast te houden aan hun leverancier. Je kent ze ongetwijfeld. Een pakketversie die nu echt niet langer meer wordt ondersteund. Wet- en regelgeving die niet meer adequaat wordt gevolgd. Een leverancier die niet presteert, maar je weet wat je hebt en verandering is lastig.

En vaak is dan toch nog weer de eerste vraag vanuit de directie “of we die noodzakelijke modernisering misschien toch nog een jaartje kunnen uitstellen…?” Dat je leverbetrouwbaarheid intussen beneden het vriespunt is gekomen, je medewerkers gefrustreerd zijn, klanten ontevreden weglopen en je geen enkele grip op je cijfers hebt, neem je blijkbaar op de koop toe?

Overweeg daarom om offensiever in ERP/CRM-systemen te investeren. De sterk gegroeide impact op de bedrijfsprocessen en relaties met derde partijen rechtvaardigen dat ook. Voldoet je huidige systeem of leverancier niet (meer), toon dan visie en lef. Geef je systeem en leverancier een gouden handdruk! Neem snel afscheid en implementeer een moderne en beter passende oplossing!