Ga naar de inhoud

Meer dan 50% ERP implementaties mislukt

Meer dan 50% van de ERP‑implementaties kent een budgetoverschrijding (rond de 55%),  ruim 70% van de implementaties duurt langer dan gepland en twee derde van de projecten levert minder dan de helft aan verwachte voordelen op.

30% is blij met partner

Slechts bij een derde van de bedrijven is men tevreden over de implementatiepartner. Voor een groot deel is dit te wijten aan het verschil tussen de verkoopbeloften en de werkelijke mogelijkheden van een systeem. Klanten die hun processen en wensen en eisen niet vooraf helder hebben geformuleerd, zullen zich sneller bedrogen voelen door hun leverancier.

Als belangrijkste faalredenen voor de implementatie worden organisatorische redenen en scopewijzigingen genoemd. Bedrijven die change management en business proces management onvoldoende aandacht geven, lopen duidelijk meer risico op een mislukking.

Belangrijkste reden voor het starten van een ERP‑implementatie

  • Verbeteren van bedrijfsprestatie en resultaat
  • Betere integratie tussen systemen en vestigingen
  • Realiseren van hogere klanttevredenheid
  • Vervanging van oude (legacy)systemen

Uiteindelijk blijkt toch rond de 70% tevreden met de ERP‑oplossing, hoewel rond de 60% de implementatie als een succes beschouwt. Dit is tegenstrijdig met de bevinding dat twee derde van de projecten uiteindelijk minder voordelen oplevert dan vooraf bedacht. Succes laat zich lastig definiëren.

Slechts 16% van de bedrijven beschouwt de implementatie als mislukt. Dit is verrassend als we ons bedenken dat twee derde van de bedrijven minder voordeel haalt uit hun ERP dan vooraf verwacht en er ook bij de meerderheid van de bedrijven sprake is van uitloop en extra kosten.

Het meten van succes zal in veel gevallen niet mogelijk zijn omdat er vooraf geen definitie is gegeven aan succes van het project. Als we zeer feitelijk gaan kijken naar de definitie van een geslaagde ERP‑implementatie, vrees ik dat het percentage mislukte implementaties nog steeds boven de 50% ligt.

Bij grotere bedrijven bestaat de short-list voornamelijk uit SAP, Oracle en Dynamics ERP. Het is opvallend dat uit dit onderzoek blijkt dat Oracle het beste is in verkopen; als Oracle bij een bedrijf op de short-list staat, dan is de kans 35% dat zij de opdracht ook krijgen, tegen 20% kans voor Dynamics ERP.

On-premise is nog steeds veruit het meest populair. Een verrassende uitkomst van het onderzoek is dat on-premise lijkt te zijn gegroeid ten koste van SaaS- of cloudlicenties. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven aangeven niet te kiezen voor SaaS of de cloud, omdat zij daar onvoldoende kennis van hebben en onzeker zijn over de veiligheid van bedrijfsgegevens.

Slechts 40% van de bedrijven laat weinig tot geen maatwerk bouwen. Maar liefst een kwart laat 25% of meer van de softwarecode aanpassen ten behoeve van maatwerk. Standaard ERP blijkt in de meeste gevallen niet of nauwelijks de praktijk. Maatwerk is een van de grootste boosdoeners in het geval van budgetoverschrijding en uitloop.

In ongeveer 20% van de implementaties wordt gebruikgemaakt van een derde partij voor implementatiebegeleiding of extra projectcapaciteit (consultancy en/of projectmanagement). De begeleiding varieert van volledige trajectbegeleiding (voorbereiding, selectie en implementatie) tot hands-on ondersteuning voor conversie, testen, integratie, training, etc.

Er is een duidelijke relatie tussen projectvertraging en budgetoverschrijding. Ofwel, projecten met een tijdsoverschrijding kennen vrijwel altijd een grotere budgetoverschrijding dan projecten die eerder of op tijd worden afgerond.

Verbeterpunten ERP-implementatie

Als belangrijkste verbeterpunten van een ERP‑implementatie worden genoemd:

  1. Betere beschikbaarheid van informatie
  2. Verhoogde productiviteit en efficiency
  3. Verbeterde samenwerking tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen
  4. Minder dubbele vastlegging / handmatige invoer
  5. Hogere betrouwbaarheid van data

De gemiddelde terugverdientijd van een ERP‑implementatie ligt tussen de twee en tweeënhalf jaar. Voor veel bedrijven is dit echter niet vast te stellen, omdat een businesscase ontbreekt.

Conclusie SucceedIT

ERP‑implementaties blijven risicovol. In meer dan de helft van de gevallen is er sprake van een tijd- of budgetoverschrijding en zijn de vooraf gewenste verbeteringen niet gerealiseerd. Maatwerk en scopewijzigingen zijn de twee grootste boosdoeners bij het mislukken van ERP‑implementaties. ERP‑partners hebben nog een lange weg te gaan op het vlak van klanttevredenheid. Slechts een derde van de klanten is tevreden over haar ERP‑implementatiepartner. Het inhuren van capaciteit om aan de klantkant de implementatie goed te laten verlopen is in veel gevallen geen overbodige luxe. Hands-on projectleiding of implementatieondersteuning verhoogt de kans op een succesvolle implementatie.

BRON: Panorama consulting – ERP REPORT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.