Ga naar de inhoud

Waar leg jij de basis voor jouw volgende succes?

In de huidige markt zijn er maar weinig organisaties die het kunnen veroorloven om hun volgende ERP-implementatie of digitale transformatie te laten mislukken. Een goede voorbereiding is daarbij van cruciaal belang. Helaas bestaat het misverstand dat die voorbereiding pas begint als er een systeem wordt getoond en de gesprekken met de leveranciers worden opgestart. Wees ervan bewust dat de belangrijkste beslissingen, die het succes of falen bepalen, al in de vroege voorbereidingsfase worden genomen. 

In de afgelopen vijf tot tien jaar is er gelukkig veel meer duidelijk geworden over de succes- en faalfactoren voor software-implementaties. In de loop van tijd zijn deze factoren verschoven van puur technische aspecten (denk aan systeemstoringen en performance) naar organisatorische aspecten waaronder het vermogen om de bedrijfsprocessen, mindset en bedrijfscultuur te veranderen. Met deze inzichten is het vanzelfsprekend dat men kiest voor een benadering van de voorbereidingsfase die meer aansluit op verandering en organisatie dan dat het zich richt op de techniek.

Een solide voorbereiding bij een organisatorisch project begint veel eerder dan bij een traditioneel, meer technologie gestuurd project. Vanwege de aard van een organisatorisch project is het belangrijk om ook het managementteam erbij te betrekken. Het beste is om de belangrijkste principes en randvoorwaarden voor het project al te bepalen voordat er contact is gelegd met een leverancier. Dat vergroot de kans op succes enrom.

Vragen voor de voorbereidingsfase:

 • Wat zijn de strategische doelen die wij met dit initiatief willen behalen?
 • Welke organisatorische en marktontwikkelingen spelen mogelijk een rol bij de systeemkeuze?
 • Hoe kunnen we de doelen in een aantrekkelijk formaat definiëren zodat elke medewerker ze begrijpt?
 • Hoe kunnen we actieve betrokkenheid van het management en de toekomstige gebruikers garanderen?
 • Wie is die actieve en bekwame sponsor op directieniveau die verantwoordelijk is voor het project?
 • Wordt dit project het enige project waarop we ons 100% focussen? Of zijn er meerdere gelijktijdige projecten?
 • Passen we de nieuwe software aan de huidige manier van werken aan? Of staan we ervoor open om onze verouderde bedrijfsprocessen naar de best practices in de software te veranderen?
 • Kiezen we voor een ‘big-bang’-aanpak of is een reeks van ‘baby-steps’ een betere aanpak?
 • Waar zitten de grootste faalrisico’s, en hoe kunnen we die beperken of zelfs voorkomen?
 • Hoe kunnen we onze teams motiveren om hun beste ideeën met het projectteam te delen?
 • Hoe kunnen we de hele organisatie al in een vroeg stadium bij het project betrekken?

Het is belangrijk de antwoorden op deze vragen tijdig en met de volledige organisatie te delen. Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat je de potentiële leveranciers en implementatiepartners beter kunt informeren over wat je wilt bereiken en je het project met succes kunt afronden.

DynamicsConsultants

DynamicsConsultants start elk project met een goede analyse en het opstellen van een roadmap waarin meerdere fases zijn benoemd. Dit maakt het mogelijk om gestructureerd en in behapbare brokken toe te werken naar een nieuwe toekomstbestendige IT-omgeving. Ook ingeval je toewerkt naar een upgrade van een oudere Dynamics NAV-versie naar Business Central is het beantwoorden van deze vragen zeker van belang om een succesvol project te doen.

Stel, je werkt nu met Dynamics NAV2013. Het systeem is verouderd, kent veel maatwerk en je hebt nog een hele waslijst aan zaken die je beter en anders wilt gaan doen. Begin dan niet aan een project waarin je de upgrade doet, al het maatwerk overbouwt en alle veranderingen in één slag doorvoert. Kies voor een gefaseerde aanpak waarbij je eerst een technische upgrade doet en zoveel mogelijk maatwerk uitsluit. Definieer een beperkt aantal quick-wins die je in deze eerste slag doorvoert. Ga daarna pas verder en implementeer dan bijvoorbeeld een scanningsoplossing in het magazijn, een factuurverwerkingsoplossing en, in een nog latere fase, de managementrapportages en EDI-integratie.

Wij bieden bedrijven die met een oudere Dynamics NAV-omgeving werken een gratis analyse aan om te komen van de huidige situatie naar een nieuwe omgeving, gebaseerd op Dynamics 365 Business Central (opvolger van Dynamics NAV). In deze analyse stellen wij een roadmap op en geven wij advies over fasering, het uitfaseren van maatwerk en komen wij met een concreet stappenplan en een begroting. Een menukaart zeg maar, waarmee jij kunt bepalen hoe je het project wilt faseren en in welk tempo.

Lees ons whitepaper over upgraden of maak direct een afspraak voor een gratis upgradeanalyse en je ontvangt een roadmap, plan van aanpak en fixed-price begroting!