Ga naar de inhoud

Lean software-implementatie

In de afgelopen maanden zijn alle SucceedIT-medewerkers Lean Six Sigma gecertificeerd. Dat vinden wij een mooie eerste stap in het ‘ver-Leanen’ van onze interne procedures, maar daarnaast bovenal van onze implementatieaanpak en de wijze waarop wij onze klanten kunnen helpen naar proces efficiency en een beter gebruik van hun Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central of EazyStock-oplossing.

Standaardisatie van implementatiestappen

Hoewel software‑implementatietrajecten niet te vergelijken zijn met repeterend productiewerk, maar meer met engineer-to-order-werk, is de Lean Six Sigma-methodiek ook hier goed toe te passen.

Wij zijn ons ervan bewust dat een implementatie lean-and-mean moeten gebeuren en dat wij daarin doorlopend moeten verbeteren. De winst is vooral te halen in het minimaliseren en zo eenvoudig mogelijk maken van repeterende handelingen, de standaardisatie van implementatiestappen, het voorkomen van tijdsverlies en fouten door miscommunicatie, en het wachten op …

Wanneer we een implementatie zo Lean mogelijk maken, kunnen wij ons op het belangrijkste richten, namelijk een optimale vertaling van de bedrijfsprocessen van de klant naar onze oplossingen. Daarbij denken wij ook op basis van best practices en onze Lean-bagage graag met onze klant mee over strakke processen zonder verspilling en overbodige stappen.

ICT – GO

Onlangs is Matthijs bij ons afgestudeerd. Als onderdeel van zijn opdracht heeft hij ook gekeken naar de Lean-methodes bij ERP-implementaties. Naar aanleiding van de uitkomst van zijn opdracht is een Lean-team gestart met het ‘ver-Leanen’ van ons implementatieproces.

Onze implementatieaanpak ICT – GO (implementatie – conversie – test/training – go live) is de basis voor een strakke, snelle, maar goede implementatie. Per stap wordt nagedacht over hoe het beter kan. Welke stappen kunnen sneller en beter? Hoe voorkomen wij verspilling in implementatietrajecten en behoeden wij onze klanten voor ERP-valkuilen?

In de komende maanden zullen wij ook zeker de doorlooptijd van de implementatiestappen gaan meten om de resultaten van de Lean-implementatiemethodiek vast te stellen. Wij zijn er nu al van overtuigd dat dit leidt tot versnelling en verbetering van implementaties zonder kwaliteitsverlies en met meer aandacht voor klantprocessen!