Ga naar de inhoud

2015: ‘Het tij gaat echt keren’

Hoewel het mkb in Nederland over het algemeen vrij positief gestemd is over 2015, uit zich dat nog niet in concrete investeringsplannen. Ondernemers kijken de kat uit de boom. Maar de binnenlandse vraag neemt toe; die wordt in 2015 de grootste trekker van de economie, meer nog dan de export. Het economisch tij lijkt dit jaar echt te keren.

2015 het tij gaat keren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat blijkt uit de ING Investeringsbarometer en uit voorspellingen van het ING Economisch Bureau. De bank voorziet voor 2015 een ‘hogere economische gevoelstemperatuur’ en komt met een groeiraming van 1,4%. ABN-Amro en Rabo kwamen onlangs met ramingen van 1,5%.

Overheidsmaatregelen zorgen in 2015 wel voor een licht remmend effect, vooral door bezuinigingen in de zorg. Het zijn vooral notarissen, de flexbranche en de automotive sector die het goed zullen doen in 2015, denken de ING-economen. Het verwachte herstel zal wel traag verlopen en de kans op scherpe en onverwachte bewegingen in de economische omstandigheden blijft groot.

Omzetstijging
Een derde van de ondernemers verwacht dat hun omzet en financiële situatie het komende jaar verbetert. De helft denkt dat deze variabelen gelijk blijven, terwijl een minderheid verslechtering voorziet. De ING InvesteringsBarometer blijft echter nog wel in de min (-8) staan, in juni 2014 was dat nog -9.

Bijna de helft van de, in het kader van de InvesteringsBarometer ondervraagde, ondernemers zag het ondernemingsklimaat in 2014 niet verbeteren. Slechts 17% zag een vooruitgang, terwijl volgens 30% het ondernemingsklimaat verslechterde. Ook wat betreft de financiële positie van hun bedrijf, rapporteerden ondernemers over 2014 eerder een verslechtering dan verbetering.

Over de komende 12 maanden zijn ondernemers over het algemeen positief gestemd. Zo verwacht 34% het komende jaar een hogere omzet te genereren. Slechts 18% verwacht een omzetdaling, terwijl 44% denkt dat zijn of haar omzet gelijk zal blijven. Ook voorziet bijna een derde een verbetering in de financiële situatie van hun onderneming in 2015.

Machines, software en computers
ING denkt dat het economische tij in het komende jaar zoals het zelf zegt ‘echt gaat keren’. Consumenten durven weer wat te besteden, de woningbouw trekt aan en bedrijven gaan meer investeren in vooral machines, software en computers. ‘Consumenten en bedrijven doen er wel verstandig aan rekening te houden met onverwachte scherpe bewegingen in de economie’, zegt ING hoofdeconoom Marieke Blom. ‘Een omslag van de economie met een sneller of zwakker herstel zijn in 2015 beide reële scenario’s.’

Blom verwacht wel dat zelfs in een reëel pessimistisch scenario de economische gevoelstemperatuur hoger zal zijn dan dit jaar. Want ook in dat scenario neemt de koopkracht toe, groeit de werkgelegenheid en trekt de woningmarkt verder aan.

De goede vooruitzichten worden gedragen door zowel kleine als grote bedrijven binnen een groot aantal sectoren. Niet alleen de op export gerichte sectoren voorzien verbetering. Ook de op de binnenlandse economie gerichte sectoren zoals de horeca en de detailhandel verwachten de komende 12 maanden betere omstandigheden.

Bron: ING Economisch Bureau, Ondernemen in 2015 via: Controllers Magazine
door Jan Willem Wensink