Ga naar de inhoud

Wat is de Cloud eigenlijk en wat betekent dat voor mijn IT afdeling?

We worden op het moment overspoeld met de Cloud. Wanneer u de radio aanzet of op het internet aan het surfen bent loopt u als ondernemer keer op keer tegen het onderwerp Cloud aan. Veel mensen hebben dan ook het gevoel dat ze hier iets mee moeten maar wat dan precies?

de cloudOm te weten of de Cloud iets voor u kan betekenen, is het zaak eerst scherp te hebben wat de Cloud nou precies is én wat voor gevolgen dit heeft op IT in het algemeen en de IT afdeling binnen uw organisatie. De Cloud is een belangrijke en blijvende ontwikkeling met een grote impact op alle facetten van ICT. En voornamelijk hoe organisaties en gebruikers toegang krijgen tot applicaties, diensten en informatie. Mede hierdoor is de toepassing en het gebruik van de Cloud aan het opschuiven van een geïsoleerd ICT project naar een strategisch onderdeel van de (IT) organisatie. De meeste bedrijven zijn het er over eens dat de Cloud, in welke vorm dan ook, een blijvend thema is.

De Cloud en de bijbehorende technologieën ontwikkelen zich snel en vaak wordt de term Cloud door ICT-leveranciers als marketinginstrument gebruikt. Toch heeft de Cloud veel potentie. Deze potentie valt uit te leggen in het feit dat men door de Cloud in staat is veel sneller (normaliter complexe) aanpassingen in het IT landschap door te voeren en gebruik te maken van een verscheidenheid aan innovatieve diensten die snel in gebruik genomen kunnen worden. Men krijgt een veel kortere time-to-market en de IT-omgeving is oneindig schaalbaar op het gebied van data storage en CPU-kracht. Hierdoor bent u in de gelegenheid om voorheen veel te dure toepassingen in gebruik te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van grafische toepassingen waarvan de licentiekosten erg hoog zijn en waar de eisen aan de onderliggende hardware, in termen van processing power, hoge kosten met zich mee brengen. Doordat deze diensten in de Cloud worden aangeboden zal het niet nodig zijn om veel geld uit te geven aan (initiële) hardware en de applicatie zelf omdat u deze tegen veel lagere kosten uit de Cloud kunt afnemen.

Uitleg: De Cloud in verschillende vormen

azure cloudDe Cloud kent 3 varianten; de private cloud, de publieke cloud en een combinatie van beide, namelijk de hybride cloud. Sinds de Cloud in opkomst is hebben organisaties zich vooral gericht op private clouddiensten. Private Clouds zijn bedoeld voor het exclusieve gebruik door een bedrijf of een consortium van bedrijven. Public Cloud, zoals de naam al aangeeft, is beschikbaar voor iedereen die een internet verbinding heeft. Het Windows Azure-platform, Amazon Web Services, Google App Engine zijn een paar voorbeelden van public clouds.

amazon web servicesDe meeste organisaties die gebruik maken van Cloud services zullen dat in de toekomst doen in een hybride vorm. In deze hybride structuur moeten organisaties alles wat zich binnen het private domein bevindt managen, aansturen en beveiligen. Daarnaast zullen organisaties natuurlijk ook de diensten die ze van externe providers afnemen moeten aansturen en beheersen. Door deze ontwikkelingen en afhankelijkheden zullen organisaties moeten leren omgaan met deze hybride structuur van intern/extern en cloud/non cloud omgevingen. Het zwaartepunt van de rol van de IT functie komt te liggen op het leveren en aanbieden van diensten (cloud services) met de meeste toegevoegde waarde voor de business.

De impact op de IT organisatie

Deze hybride structuur vraagt om een volwassen relatie tussen de IT-afdeling en de organisatie. De IT-afdeling heeft namelijk veel meer een rol als ‘broker’ (makelaar) onafhankelijk van wie of waar diensten worden afgenomen. De IT-afdeling bevindt zich tussen de ‘business’ en externe of interne bronnen waar de diensten worden afgenomen. En is verantwoordelijk voor het leveren van diensten tegen bepaalde servicegraden, ook als deze worden aangeboden door externe partijen.

Voor de eindgebruiker betekent dit dat deze zich niet bezig hoeft te houden met hoe de dienst of service geïmplementeerd of verkregen wordt. De eindgebruiker hoeft zich enkel te richten op het gebruik van de service of dienst. De IT afdeling op haar beurt, die de rol van broker vervult, praat met de business om scherp te krijgen waar de organisatie behoefte aan heeft. En bepaalt vervolgens door middel van welke dienst dit gerealiseerd kan worden. De organisatie wordt niet betrokken bij de selectie van de aanbieder van de service of dienst. IT is hier verantwoordelijk voor. Tevens is IT verantwoordelijk voor het ontsluiten en aanbieden van de service in lijn met de compliance standaarden van de organisatie of industrie.

Aanbevelingen

Zoals in de inleiding aangegeven verwachten wij dat de trend Cloud een blijvend fenomeen is. Dit heeft uiteraard consequenties voor de IT-afdeling en IT in het algemeen. Hieronder staan kort onze kernaanbevelingen verwoord.

  • IT-afdelingen krijgen meer de rol van ‘broker’ waarbinnen zij een spil vormen tussen services uit de Cloud en de business. IT zal meer opschuiven naar de organisatie en beter in staat moeten zijn de behoeften van de organisatie te vertalen naar diensten en services.
  • Houd bij het ontwerpen van private Cloud toepassingen de toekomstige hybride structuur in gedachten. Zorg dat deze private toepassingen in de toekomst integreerbaar en compatibel zijn met de Cloud (en meerdere devices!).
  • Schenk aandacht aan het opstellen van modellen voor het beveiligen, beheersen en aansturen van Cloud diensten (en de data die hiermee gemoeid is) over interne en externe grenzen.

Wilt u naar aanleiding van het lezen van dit blog weten wat de Cloud voor u kan betekenen? Neem contact met ons op en we kunnen samen met u uw mogelijkheden in kaart brengen.