Ga naar de inhoud

Optimale bedrijfsvoering met een Warehouse Management System (WMS)

Winst maken is een van de belangrijkste doelen, zo niet het belangrijkste doel, van een onderneming. De wijze waarop je winst kunt maken verschilt. Algemeen gesteld is de eerste stap het vergroten van de omzet. Maar is dat ook altijd noodzakelijk? Wat kan een Warehouse Management System (WMS) hierin voor uw organisatie betekenen?

Voorraadbeheer

Warehouse Management SystemHoe groter het bedrijf of het producten palet, hoe groter de voorraad. Dat heeft te maken met het feit dat meer keuze uit verschillende producten meer productie en meer opslag eisen en dat meer keuze meer voorraad kan betekenen. Denk maar eens aan een magazijn waar stellingen vol kant-en-klare producten gestapeld liggen, wachtend op een klant of een order. Al die voorraad kost direct geld. Daarnaast veroorzaakt de plek voor opslag kosten. Kan dat anders? Zo ja, dan is hier dus winst te behalen. Door de voorraad namelijk (nog) beter af te stemmen op de orderportefeuille, de verkoopprognose of de extra reclame, kan die voorraad teruggebracht worden. Dat scheelt direct inleg van geld en er komt ruimte vrij, die mogelijk beter ingezet kan worden. Voorraadbeheer kan derhalve een winstmaker zijn.

WMS

Dankzij het WMS systeem, het Warehouse Management System, kan die optimalisatie plaatsvinden. Een WMS kan ingezet worden naast een ERP systeem, mocht dat noodzakelijk zijn. Een ander voordeel is dat het WMS specifiek op het bedrijf toegespitst kan worden. Dat gebeurt door een aantal zaken in gang te zetten.

 1. Een magazijn inventarisatie zodat helder is wat voorradig is.
 2. Indien van toepassing een balansopname van de in het bedrijf aanwezige halffabricaten.
 3. De opbouw van een ordermanagement. Dat kan door SKU’s te gebruiken. Een SKU is het specifiek bij een product horend artikelnummer, waarbij voor bij het product behorende accessoires of specifieke onderdelen een gerelateerd nummer gaat gelden.
 4. De bouw van het WMS.

Op deze wijze ontstaat een overzicht van wat er intern gebeurt, waar producten zich bevinden en hoeveel stuks van een bepaald product aanwezig zijn, evenals de eventuele aantallen aan onderdelen of accessoires.

Logistiek

Dankzij de inzet van WMS kan de interne productiestroom in kaart gebracht worden, waardoor de interne logistiek zichtbaar wordt. Dat heeft twee grote voordelen.

 1. Je hebt altijd, overal, zicht op de meest actuele cijfers betreffende de aanwezige voorraden en wat er in de productie speelt.
 2. Je krijgt zicht op de aanwezige bottlenecks:
  •  Waar hopen producten zich op?
  • Welke leverancier is vaker te laat met aanleveren?
  • Van welke product moeten we extra voorraad van onderdelen aanhouden? Dit laatste kan te maken hebben met een kleinere omzet of een specifiek onderdeel dat minder makkelijk te leveren is.

Door het gebruik van een WMS worden al dit soort ‘problemen’ zichtbaar. Ze kunnen ze stuk voor stuk bespreekbaar worden gemaakt en indien wenselijk worden aangepakt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuwe leverancier gezocht worden of kunnen er nieuwe afspraken betreffende levertijden worden gemaakt.

Naast deze interne is er natuurlijk ook de externe logistiek. Hoe leveren we onze producten aan onze klanten? Ook hier speelt het WMS een belangrijke rol, aangezien het systeem per product bijhoudt wanneer, op welke wijze en waarheen producten geleverd zijn.

Winst

warehouse management systeem wmsKostenreductie levert winst op. Deze winst is van blijvende aard, aangezien WMS blijvend inzicht geeft in de interne stromen, de externe verrichtingen en de overal aanwezige voorraden. Door het WMS systeem voortdurend op de nieuwste stand te brengen en interne veranderingen ook in het systeem door te voeren, wordt het een vanzelfsprekendheid steeds van alles op de hoogte te zijn. Dat is nog belangrijker wanneer er meer dan één productie- of opslagplek is. WMS zorgt er voor dat niet langer de gegevens van verschillende locaties bij elkaar gebracht moeten worden. Dankzij de SKU’s heb je direct zicht op wat er, waar, aanwezig is. Ook dat draagt bij aan de winstvergroting, want het helpt onnodige voorraad te voorkomen. Of om, mocht er door omstandigheden een incourante voorraad ontstaan zijn, hiervoor direct actie te ondernemen, zoals een extra korting voor bestaande klanten of een extra reclame uiting.

Warehouse Management System

De naam zegt het eigenlijk al. WMS staat voor het onderhouden van het warenhuis. Om het huis intern op orde te brengen en vanaf dat moment goed te onderhouden. Dit zorgt voor voorraadoptimalisatie en voor het sneller oplossen van bottlenecks. Het zorgt er ook voor dat de planning verbeterd kan worden en wanneer alle gegevens (oud, nieuw, prognoses of nieuw aanbod) op een goede manier samengebracht worden er zo min mogelijk voorraad in het bedrijf en in het magazijn aanwezig is. Daardoor ontstaat er een kostenreductie, die kan bijdragen aan het verminderen van de productiekosten.

Uitval

Vaak blijft een zaak nogal onderbelicht en dat is de uitval. Uitval ontstaat door aanloopproblemen bij een nieuw product, doordat een storing in het productieproces ontstaat, door fouten van medewerkers of door domme pech. Wanneer een dure fles wijn uit jouw hand glijdt, is dat uitval, want doordat hij stuk valt ontstaan er kosten. Bij een wijnhandel is dit relatief makkelijk te overzien. Bij een groothandel al heel wat minder makkelijk. Met een WMS krijg je zicht op de problemen binnen de productie, de zogenaamde bottlenecks, en kun je naar oplossingen zoeken. In het geval van een grootschalige – en nogal gevarieerde voorraad biedt het systeem zicht op vervaldata, incourante voorraad, leverproblemen.

Waarom WMS?

Het Warehouse Management System maakt een optimale bedrijfsvoering mogelijk. Een WMS biedt direct zicht op wat er, op welk moment en op welke plek, binnen het bedrijf aan voorraad aanwezig is. Het maakt van kostenbeheersing een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse gang van zaken.