Ga naar de inhoud

Uw voorraad in balans

Voorraadoptimalisatie software: uw voorraad in balans

Wanneer uw bedrijf op zoek is naar structurele voorraadreductie en betere logistieke prestaties dan is voorraadoptimalisatie software wellicht een uitkomst!

voorraad in balans

Wat is voorraadoptimalisatie software?

Voorraadoptimalisatie software streeft er naar het meest optimale voorraadniveau te realiseren bij een gewenste servicegraad. Servicegraad geeft het percentage van bestellingen weer waar een onderneming direct uit voorraad aan kan voldoen. Er zijn tal van andere definities maar het gaat om de meting van tijdig en volledig uitleveren aan uw klant. Voorraadoptimalisatie software is intelligente software met veel rekenkracht en variabelen om te komen tot een optimaal voorraadbeheer.

Op basis van verkoophistorie, logistieke parameters (zoals bestelhoeveelheden en levertijden)en het voorraadniveau geeft de software u inzicht in de status van uw voorraad. Van welke producten of productgroepen heeft u te veel of te weinig, wat is de omloopsnelheid per productgroep, wat is uw huidige servicegraad, waar ligt uw risico op incourante goederen (goederen die moeilijk verhandelbaar zijn) en wat moet u inkopen om uw gewenste servicegraad te halen?

Voorraadoptimalisatiesoftware is intelligente “rekensoftware” waar jarenlang aan ontwikkeld is. Uw ERP en/of WMS is gericht op registratie en administratieve afhandeling van transacties (bijvoorbeeld goederenontvangst, locatiebepaling of uitslag). Er is bijna nooit sprake van dynamische logistieke parameters, assortimentsindeling en automatische bepaling van A,B en C categorieën of de mogelijkheid tot het berekenen en/of instellen van een servicegraad.  Ook intelligentie voor het doorrekenen van effecten van acties, seizoensinvloeden en vervangende artikelen ontbreekt.

Integratie met andere systemen

De kernfunctionaliteit van voorraadoptimalisatiesoftware bestaat uit een dynamische vraagvoorspelling (forecast), inzicht in uw voorraad, key performance indicatoren, voorraad details, logistieke parameters en een inkoopvoorstel.

Voorraadoptimalisatie software wordt direct gekoppeld aan uw ERP of WMS oplossing. De complexiteit van de integratie hangt af van in welke systemen u welke bedrijfsprocessen wilt afhandelen. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van uw eigen WMS of ERP oplossing. Beschikt uw eigen software niet over gelijkwaardige functionaliteit?  Dan ligt het voor de hand deze functionaliteit te gebruiken van voorraadoptimalisatie software in plaats van deze functies geforceerd in uw ERP of WMS onder te brengen.

Tips voor implementatie

  1. Kwaliteit van data is uiteraard essentieel. Productinformatie, order historie, logistieke parameters dienen allemaal te kloppen of aan de hand van de verkregen inzichten met deze software kloppend gemaakt te worden.

  2. Start niet te groot, stel duidelijke en afgebakende doelstellingen. Bijvoorbeeld met voorraadoptimalisatiesoftware realiseren wij een voorraadreductie van 10% en een stijging van de servicegraad met 3% in jaar 1.

  3. Blijf verbeteren, als de implementatie is afgerond blijf dan optimaliseren. U kunt de software goed gebruiken om aan de hand van verdere analyses te komen tot een nieuwe assortimentsindeling of een methodiek voor het beoordelen en reduceren van het aantal toeleveranciers.

Er is een handje vol voorraadoptimalisatie oplossingen (in Nederland) te verkrijgen, de bekendste twee zijn EazyStock en Slim4. Waarbij EazyStock zich meer richt op het MKB+ segment voor groothandel, productie en service & onderhoudsbedrijven en Slim4 zich richt op grotere bedrijven en retail.

In iedere branche is wel intelligente software nodig om bepaalde bedrijfsprocessen te optimaliseren. In de transportsector kan men niet zonder route optimalisatie en in de bouw niet zonder calculatie software. Zo zouden groothandels en alle andere bedrijven met een voorraadhoudende functie voorraadoptimalisatiesoftware kunnen overwegen.

Business software event 2014

Op 7 oktober wordt hét ERP-PLM evenement opnieuw georganiseerd in Eindhoven. SucceedIT zal daar behalve exposant ook een workshop verzorgen over voorraadoptimalisatie.

De workshop zal ingaan op de vraag hoe u uw voorraad kunt reduceren maar ook uw servicegraad verbeteren?

In de workshop gaan wij op de volgende onderwerpen in:

1. Wat is voorraadoptimalisatie en hoe doet u dat?
2. Hoe komt u tot een stappenplan om te komen tot een betere balans in uw voorraad?
3. Praktijkcases waarbij op basis data-analyse bij bedrijven besparingen worden aangetoond.
4. Mogelijkheden van voorraadoptimalisatie-software

U bent van harte welkkom op het Business software event 2014 van Mikrocentrum.