Ga naar de inhoud

Onzekerheid in vraagvoorspelling: fact of life in supply chain

Hoe gaan voorraadhoudende bedrijven om met onzekerheid in de vraagvoorspelling? Niet, zo constateren prof. Ruud Teunter en Dennis Prak. Dat leidt ongewild tot hogere voorraadkosten dan bestaande modellen aangeven.

Impact van voorspelfouten

Al eerder besprak Teunter de door hem en andere wetenschappers geconstateerde omissie in de modellen waarop voorraadbeheersingspakketten hun uitkomsten genereren. Maar hij haast zich om te zeggen dat niet alleen de pakketontwikkelaars hier schuld aan hebben. Hij steekt de hand in de eigen wetenschappelijke boezem.

“Goed voorraadbeheer begint bij goed vraagvoorspellen. Dat lees je niet in de theorieboeken, en de theorie geeft geen antwoord op de vraag wat de impact is van het feit dat we niet zo goed kunnen voorspellen. Alleen als je beschikt over een eindeloze set aan zeer betrouwbare data, kun je voorspellen zonder afwijking. In de praktijk is er altijd een voorspelfout. De vraag is: hoe groot is de afwijking en hoe verwerk je dat in de berekening?”

Prak: “Voorraadmodellen die de grondslag vormen van de software houden er geen rekening mee dat bepaalde parameters in de vraag onzeker zijn. Daar doe je als bedrijf een schatting naar op basis van beschikbare data. Die fout wordt niet meegenomen in de bestelbeslissing. Daarmee schuiven bedrijven een stukje onzekerheid onder de maat en worden veiligheidsvoorraden verkeerd ingeschat. Dat is niet goed.”

Wat betekent dit voor bedrijven?

Prak: “Het zal ons niet lukken om de onzekerheid weg te nemen, want onzekerheid is een fact of life in de supply chain. De vraag is: hoe ga je daar dan mee om? Door te accepteren dat de onzekerheid er is en daarnaar te handelen in je bestelling.”

Bron: Reed Business Bulletins

 voorraad

Reactie EazyStock op het interview van Reed Business Bulletins:

Voorraadoptimalisatiesoftware is geen glazen bol

Uiteraard is voorraadoptimalisatiesoftware niet zaligmakend en deze zal de onzekerheid in vraagvoorspelling niet kunnen wegnemen. Het mag duidelijk zijn dat software altijd ondersteunend is en zonder menselijk handelen van beperkte waarde is. Het gaat juist om de interactie tussen mens en software. Die maakt een oplossing krachtig. De software signaleert en toont afwijkingen, waardoor de organisatie met beperkte inspanning, tijdig en veel gerichter kan bijsturen. Voorraadoptimalisatiesoftware maakt een puur wiskundige forecast waarbij de kennis van de organisatie onmisbaar is om maximaal rendement uit de software te halen. Maar nee, echt in de toekomst kijken kan software niet, net zoals een navigatiesysteem niet weet waar morgen een ongeluk gebeurt, of overmorgen door sneeuw of ijzel het verkeer vastloopt. Met voorraadoptimalisatiesoftware heeft u als bedrijf wel een ijzersterke ‘tooling’ in handen om het voorraadbeheer te professionaliseren en een grote stap te zetten in het minimaliseren van voorraad en het maximaliseren van uw servicegraad.