Ga naar de inhoud

Heb jij het lef om je ERP integraal te gebruiken?

Veranderend koopgedrag en de hogere verwachtingen van moderne klanten dwingen bedrijven om meer geïntegreerd te opereren. Jouw klanten doen immers zaken met jouw hele bedrijf en niet alleen met de verkoopafdeling of het magazijn.

Helaas is het niet voldoende om een stuk software te kopen dat integraal gebruikt kan worden. Uiteindelijk gaat het erom of jouw bedrijf bereid is om die softwareoplossing op een geïntegreerde manier te gebruiken. Je doel is om de hele organisatie als één geheel samen te laten werken. Hier is doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en moed voor nodig!

Gebruik van informatie-eilanden

Veel bedrijven gebruiken een IT-architectuur niet integraal maar op basis van informatie-eilanden. Denk aan afdelingen, divisies of lokale dochterondernemingen. Ze beschikken allemaal over verschillende softwaresystemen om bedrijfsgegevens te registreren en te onderhouden. Het gevolg van deze ‘informatiesilo’s’ is dat je gegevens moet hersleutelen, te maken hebt met meerdere versies en er vertraagde besluitvorming is op basis van onvolledige, verouderde en soms zelfs misleidende ‘managementinformatie’. Als je op dit moment werkt in zo’n IT-architectuur dan heeft dit invloed op je concurrentiepositie en leidt dit tot afnemende loyaliteit bij klanten en medewerkers. En dat zet druk op je financiële resultaten.

Zorg voor een overkoepelend projectdoel

Dit probleem oplossen is niet zo eenvoudig als een nieuwe geïntegreerde software-oplossing kopen. Het echte werk begint met de definitie van een aantrekkelijk overkoepelend projectdoel. Zo een waarmee je je afdelingen en medewerkers enthousiast maakt. Je moedigt ze aan om hun eigen subdoelstellingen in te ruilen voor dat ene grote doel. Denk integraal!

Deze fase is de meest gewaagde stap naar projectsucces. De verantwoordelijkheid voor deze fase ligt bij het topmanagement van jouw organisatie. Natuurlijk moet je door de zure appel heen bijten! Helaas heeft het senior management vaak gewoon niet het lef om afdelingsbelangen, dominante managers en de niet-coöperatieve houding van werknemers uit te dagen.

Vier vragen bij de start van je implementatie

  1. Wat zijn onze 5 belangrijkste informatiesilo’s?
  2. Welke silo frustreert intern het meest?
  3. Welke silo hindert onze klanten het meest?
  4. En wat is het jaarlijkse verlies aan omzet, marge en klantloyaliteit door deze silo’s?

Als jij bereidt bent om deze organisatorische hindernissen te nemen voordat de implementatie begint, zijn er aanzienlijke winsten te behalen. Winsten die nooit bereikt kunnen worden met een zogenaamde lift en shift van jouw huidige ‘IT-lappendeken’ naar een nieuwe ERP-softwareoplossing.

SucceedIT

SucceedIT  start elk implementatieproject met een goede analyse en het opstellen van een roadmap waarin meerdere fases zijn benoemd. Ook de onderkant van de ijsberg brengen wij in kaart. Dit maakt het mogelijk om gestructureerd en in behapbare brokken toe te werken naar een nieuwe toekomstbestendige ICT-omgeving. Ook als je toewerkt naar een upgrade van een oudere Dynamics NAV-versie naar Business Central.

Wij hanteren een heldere projectaanpak waarbij vooraf de scope in een begroting in detail is uitgewerkt. Als onderdeel van het contract wordt een deliverable-lijst opgesteld waarin is gedefinieerd wat de uitkomsten van het project moeten zijn. Dit op detailniveau, zodat er zo min mogelijk mis kan gaan in de verwachtingen. Ook benoemen we waar mogelijk en relevant wat buiten de scope valt.