Ga naar de inhoud

ABN AMRO: afkeur van SEPA-batches uit NAV

Dynamics NAV gebruikers met een betaalbestand voor ABN AMRO telebankieren, kunnen binnenkort een foutmelding krijgen door het ontbreken van een CtrlSum en NbOfTxS – functie in het aangeboden bestand. Deze moet namelijk 2 keer voorkomen (op file én batch niveau). Deze functie kwam tot nog toe in Dynamics NAV slechts 1 keer voor (op file niveau).

Welke Dynamics NAV versies?

Deze onvolkomenheid werd tot op heden door ABN gedoogd, maar zal vanaf november 2019 niet meer worden toegestaan. Je loopt dan het risico dat het betaalbestand wordt afgekeurd. Werk je met Dynamics NAV 2018 CU15 (of hoger), dan is het probleem al door Microsoft opgelost. Voor gebruikers van een oudere versie van Dynamics NAV heeft SucceedIT nu een oplossing beschikbaar.

Gebruik je een lagere versie dan NAV 2018 CU15 en maak je gebruik van ABN AMRO sepa-batches? Voorkom dat betaalbatches geweigerd worden, neem contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Wat is SEPA?

Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) hebben we 1 Europese betaalmarkt met uniforme betaalproducten. Geen aparte regels meer per land, maar voor elk land dezelfde richtlijnen. Betalen binnen de SEPA-landen is daardoor een stuk eenvoudiger. U kunt bijvoorbeeld met 1 rekening betalen naar én incasseren van partijen in de SEPA-landen. Ook zorgt een uniforme betaalmarkt voor meer concurrentie. Dat kan leiden tot betere producten, meer efficiency en lagere kosten.

Zie voor meer informatie ook de website van ABN AMRO