Ga naar de inhoud

Voorkom afkeuringen van SEPA-batches bij ABN AMRO

Dynamics NAV gebruikers met een betaalbestand voor ABN AMRO telebankieren, kunnen  binnenkort een foutmelding krijgen door het ontbreken van een CtrlSum en NbOfTxS – functie in het aangeboden bestand. Deze moet namelijk 2 keer voorkomen (op file én batch niveau). Deze functie kwam tot nog toe in Dynamics NAV slechts 1 keer voor (op file niveau).

Welke Dynamics NAV versies?

Deze onvolkomenheid werd tot op heden door ABN AMRO gedoogd, maar zal vanaf november 2019 niet meer worden toegestaan. Je loopt dan het risico dat het betaalbestand wordt afgekeurd. Werk je met Dynamics NAV 2018 CU15 (of hoger), dan is het probleem al door Microsoft opgelost. Voor gebruikers van een oudere versie van Dynamics NAV heeft SucceedIT nu een oplossing beschikbaar.

Gebruik je een lagere versie dan NAV 2018 CU15 en maak je gebruik van ABN AMRO SEPA-batches? Voorkom dat betaalbatches geweigerd worden, neem contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Zie voor meer informatie ook de website van ABN AMRO