Ga naar de inhoud

SucceedIT helpt de informatievoorziening van NEVI te versnellen

NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) is de derde inkoopvereniging van de wereld en al 60 jaar het kennisnetwerk voor inkoop en supplymanagement. NEVI brengt inkoopprofessionals uit het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar om kennis te delen.

De komende jaren wil NEVI een grote sprong voorwaarts maken: kwantitatief qua ledental en omzetgroei en kwalitatief wat betreft kennisontwikkeling, netwerkvorming en innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Nevi informatievoorziening“NEVI is in de eerste plaats een organisatie vóór en dóór mensen. We investeren bewust in de kwaliteit van het menselijk kapitaal om samen onze ambities werkelijkheid te laten worden.

Belangrijk onderdeel van de IT-roadmap is het versnellen van de informatievoorziening. Met de inzet van Exsion en Dynamics NAV hebben we belangrijke bouwstenen in huis om de voorspelbaarheid van onze resultaten te vergroten, maar ook beter inzicht te ontwikkelen in de behoefte van onze leden en klanten”, aldus Jeroen Pels (financieel directeur) van NEVI.

SucceedIT is door NEVI gevraagd te ondersteunen bij de initiële opzet en de doorontwikkeling van de Business Intelligence (BI). “Met de inzet van specialist Rijk van Reenen van SucceedIT hebben we in korte tijd grote stappen kunnen maken bij de ontwikkeling van de blauwdruk en eerste set aan rapportages.” SucceedIT doet dit met aandacht voor kennisoverdracht en -borging in de organisatie, zodat NEVI het onderhoud en de doorontwikkeling ook in eigen beheer verder vorm kan geven.

Meer over NEVI: https://youtu.be/IvwvAI4z1Xo