Ga naar de inhoud

SucceedIT helpt CAPE Holland bij stroomlijnen kernprocessen

Bij CAPE Holland ontwerpt en produceert men een verkoop- en verhuurvloot van piling equipment voor de wereldwijde onshore en offshore markten. CAPE Holland ontwikkelt continu haar ontwerpen en heeft grote kennis op het gebied van engineering. Hierdoor kan CAPE Holland de beste oplossing vinden voor elke klant in de onshore en offshore markt. Op dit moment ligt de prioriteit van het bedrijf op de verkoop en verhuur van het door hun ontwikkelde CAPE Vibro System.

“From stored pile to final penetration in a single operation”

Voor een optimale doorontwikkeling van dit systeem is goed inzicht in de kernprocessen en het applicatielandschap van groot belang.

Om die reden heeft CAPE Holland aan SucceedIT gevraagd een procesanalyse uit te voeren om de kernprocessen te identificeren en in kaart te brengen. Ook de bedrijfsdoelstellingen en toekomstverwachtingen worden hier direct in meegenomen. De analyse wordt vormgegeven in een aantal sessies, waarin directie en key-users samen hun input leveren. De input van de users wordt verkregen door interviews op de werkplek.

De uitkomst van deze sessies mpuzzle-961800_1280oet leiden tot heldere keuzes in de backoffice met als belangrijke doelen meer structuur, overzicht, inzicht, efficiency en klaar zijn voor de toekomst in een passend applicatielandschap. Quick wins die tijdens dit proces naar boven komen, worden direct gerealiseerd.

De uitgebreide procesanalyse geeft CAPE Holland een actueel beeld van de processen en helpt bij het uitnutten van de beschikbare resources en het maken van de juiste vervolgkeuzes. Met dit inzicht kan CAPE Holland, ook in de toekomst, blijven voldoen aan de verwachtingen en doelstellingen van zowel de klant als de interne organisatie.

Wilt u net als CAPE Holland ook een gedegen analyse van uw kernprocessen en applicatielandschap? SucceedIT doet graag een onafhankelijke beoordeling van uw omgeving op inrichting, gebruik en proces. Als uitkomst van het onderzoek ontvangt u een concreet stappenplan, waarmee u verbeteringen zult realiseren en een hoger rendement uit uw omgeving zult halen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze Speed Analyses aanpak.