Ga naar de inhoud

Lean ERP, keep IT simple

Lean en ERP bijten elkaar niet

ERP of Enterprise Resource planning , is eigenlijk een bundeling van applicaties ontworpen om ​​realtime inzicht te geven in alle functiegebieden van een bedrijf. Lean is ontworpen om processen van een bedrijf te simplificeren en overbodige stappen en handelingen te verwijderen. Het wordt gezien als een manier om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verbeteren. Het minimaliseren van wachttijden, zoektijden, voorraad, overproductie, handmatige invoer, verplaatsingen en dergelijke staat bij lean voorop.

Lean ERP

Bijten lean en ERP elkaar? Er zijn mensen die ERP zien als de anti-leanmodel , ERP leidt in hun optiek tot meer handelingen en zou juist contra-productief werken. Lean en ERP gaan prima samen zolang het in de juiste volgorde wordt toegepast. ERP kan een heel krachtig hulpmiddel zijn om efficiency te bereiken in uw bedrijfsprocessen nadat u lean principes binnen uw organisatie heeft geintroduceerd. Ofwel maak eerst uw processen eenvoudig en vertaal deze dan naar uw ERP oplossing.

Lean ERP voor betere communicatie

ERP is in de eerste plaats een communicatie-instrument . Het biedt een gemeenschappelijke taal die door de hele organisatie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld termen als stuklijst, werkplan en veiligheidsvoorraad. Allemaal eenduidige terminilogie binnen ERP om uw productieproces te beheren. Het systeem kent voor deze termen maar een definitie en interpretatie. Mensen binnen uw bedrijf hebben verschillende achtergronden in opleiding en werk. Standaardisatie van terminilogie en processtappen, ofwel Lean ERP is een uitkomst om uw processen te stroomlijnen en eenduidigheid in terminilogie en werkwijze te realiseren. Met Lean ERP kunt u standaardisatie in terminilogie en werkwijze managen. Denk bijvoorbeeld aan het priotiseren van werkorders. In een ERP omgeving kan met workflow en geprogrammeerde intelligentie de prioriteit worden bepaald en kan gestuurd worden op een standaard afhandeling van orders. De gevolgen van het (her)priotiseren op capaciteit, middelen en materialen wordt automatisch doorgerekend. Efficienter kan bijna niet.

Lean ERP, reduceer overbodige handelingen

Lean ERP zal bijdragen om activiteiten zoals transport , voorraadbeheer , verplaatsingen , wachten, overproductie , handmatige handelingen te minimaliseren. Als activiteiten geen waarde toevoegen aan een product of proces moeten deze uiteraard worden vermeden, dit is een lean uitgangspunt. In de praktijk zijn hier bij veel bedrijven nog grote stappen te zetten. Jarenlang heeft de priotieit gelegen bij verminderen van de kosten per eenheid van een product en heeft het proces minder aandacht gehad. We zien nu dat de kosten van overproductie en opslag onevenredig hoog zijn ten opzichte van de productiekosten zelf. Bedrijven zouden zich veel meer moeten richten op het produceren van wat in overeenstemming is met de vraag. Lean is hierbij een heel goede methodologie om in te voeren. ERP, forecasting en voorraadoptimalisatie software helpen daarbij.

Business rules zijn te statisch

We gebruiken ERP- systemen om efficiënt te produceren en de door onze ERP gesignaleerd behoefte aan materialen en capaciteit te meten, in te kopen en te plannen. ERP volgt hierbij alleen de regels die zijn bedacht en ingericht. Deze ingebouwde regels zijn helaas in de praktijk veel te statisch. Het is ooit een keer bedacht en ingericht en sindsdien wordt er volgens deze regels gewerkt. Het zou goed zijn om al deze regels (business rules) eens goed tegen het licht te houden en ze om te buigen naar een lean ERP-systeem. Er zou bijvoorbeeld niet meer gewerkt moeten worden met vaste seriegroottes. Seriegroottes moeten en kunnen veel dynamischer zijn en veel meer gebaseerd te worden op de werkelijke vraag. Het proces zou  veel meer gericht kunnen zijn op het minimaliseren van overproductie en voorraad. Lean geeft ons hiervoor de uitgangspunten en methodieken, ERP en planning software geven ons de tools.

Lean als basis, erp doet de rest

Lean is een goede methodiek om uw processen zo eenvoudig mogelijk te maken. Het is zeker mogelijk deze vereenvoudigde processen onder te brengen in een ERP. Sterker nog ERP helpt u bij standaardisatie en harmonisatie van de werkwijze en terminilogie. Daarnaast bieden veel ERP oplossingen ruimte om businss rules te definieren en zo uw processen volgens de lean principes in te richten. Een goed stukje aanvullend software voor forecasting of voorraadoptimalisatie helpt u verder overproductie en voorraadniveaus te reduceren.