Ga naar de inhoud

Workshop: Hoeveel geld houdt u op voorraad?

Op 7 oktober van 13:45 – 14:45 zal SucceedIT tijdens het Business Software Event 2014 een workshop organiseren over voorraadoptimalisatie. Deze workshop is bestemd voor voorraadhoudende bedrijven in handel, industrie en service, meldt u hier vast aan.

Business Software Event 2014

Wij nodigen u van harte uit de workshop bij te wonen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de workshop bij te wonen maar wel naar het event komen dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden voor een  voor een kennismaking en gesprek over voorraadoptimalisatie. Graag in uw bericht gewenste tijdstip, naam en telefoonnummer achterlaten.1-op-1 met SucceedIT


 

Tijdens deze workshop worden de volgende onderwerpen besproken:

1. Wat is voorraadoptimalisatie en hoe doet u dat?
2. Een helder stappenplan om te komen tot een betere balans tussen uw voorraadhoogte en servicegraad.
3. Een aantal praktijkcases waarbij op basis data-analyse bij bedrijven besparingen worden aangetoond.
4. Mogelijkheden van voorraadoptimalisatie-software om uw voorraadbeheer proces te ondersteunen

Inleiding op onze workshop over voorraadoptimalisatie

Onze praktijk leert dat veel bedrijven worstelen met een juiste balans tussen het voorraadniveau en de servicegraad (uitleveringsgraad). Voorraad is kostbaar maar nee-verkopen aan de klant ook. Bij voorraadoptimalisatie is alles er opgericht om te komen tot een optimale en beheersbare balans tussen deze twee zaken.

Om te kunnen starten met voorraadoptimalisatie zal in eerste instantie gewerkt moeten worden aan data-kwaliteit en werkprocedures. Zonder deze twee ingrediënten is uw optimalisatie project gedoemd te mislukken. Data kwaliteit gaat over artikelgegevens, levertijden, assortimentsindeling etc.. Met werkprocedures wordt bedoeld hoe u binnen uw organisatie zorgt voor goede data kwaliteit en procedures in het leven roept waarmee monitoring van voorraad en een continue verbeterproces wordt aangeslingerd.

Als wij recente klant-cases op een rij zetten zijn de uitkomsten rond potentiele besparingen op voorraadkosten en verbetering van de uitleveringsgraad illustrerend voor hoe bedrijven moeite hebben om een juiste balans te zoeken. In vijf recente klantcases is een gemiddelde besparing op voorraad (verlaging van de voorraadwaarde) van 41% aangetoond. Dit valt uiteen in incourante voorraad en een te veel aan overige voorraad. Gemiddeld kan de voorraad voor deze bedrijven 410.000 Euro omlaag, dit leidt nog eens tot een jaarlijkse besparingen van gemiddeld 112.000 Euro per bedrijf. Voldoende reden om uw voorraad eens goed onder de loep te nemen en te onderzoeken welke optimalisatie methode het best bij uw organisatie past.

Tijdens de workshop zullen wij u ook zeker vragen stellen over ervaringen rond voorraadbeheer en optimalisatie. Welke stappen heeft u als organisatie gezet om voorraad te reduceren en de servicegraad te verbeteren? Welke tooling gebruikt u hiervoor en welke knelpunten ervaart u nu bij voorraadbeheer?

SucceedIT is sinds 2014 leverancier van EazyStock, voorraadoptimalisatiesoftware. Uiteraard verkopen wij dit graag aan u maar tijdens deze workshop zullen wij vooral ingaan op hoe uw bedrijf voorraadoptimalisatie kan realiseren, al dan niet door de inzet van specifieke software.

Zoals voor automatiseren bijna altijd geldt, haalt u alleen maar het beste uit software als data en werkprocedures goed geregeld zijn. De software is ondersteunend aan uw proces.

Wilt uw meer lezen over EazyStock  of bekijk hieronder de video

Uiteraard kunt ook buiten het event met ons in gesprek gaan over voorraadoptimalisatie mogelijkheden binnen uw bedrijf. Neem dan contact SucceedIT.

Neem contact op met SucceedIT


 

Martin Plaat

Martin Plaat, Proces & IT adviseur, SucceedIT BV