Ga naar de inhoud

Bent u klaar voor groei?

Groei & ontwikkeling

In de hedendaagse consumenten sector zijn ontwikkelingen en dynamiek aan de orde van de dag, traditionele bedrijfsmodellen verliezen aan relevantie. Technologische ontwikkelingen hebben nieuwe regels gecreëerd; er is een industrie ontstaan waar de klant waar dan ook en op elk moment kan winkelen hoe zij willen. De mogelijkheden om klanten te identificeren en dialoog aan te gaan zijn eindeloos geworden.

Echter zijn het deze zelfde ontwikkelingen in technologie die tevens de grootste bedreigingen vormen binnen de markt. In een groeiende markt zullen bedrijven meer data te verwerken hebben en hoe groter de datastromen waar ondernemingen mee te maken krijgen, des te moeilijker de bedrijfsvoering en des te groter het risico.

In het KPMG Top of Mind Survey van dit jaar zijn 469 executives gevraagd hoe technologie/IT en trends zoals groei van invloed waren op de bedrijfsstrategieën. En wat de gedachtes waren rond de vorming van mogelijkheden en bedreigingen voor de bedrijfsvoering ten gevolgen van deze trends. Misschien wel belangrijker; wat zijn de aspecten en strategieën waarin geïnvesteerd word om succes te garanderen?

Marktverwachting

De detailhandel in opkomende markten/economieën zal naar verwachting groeien naar 8.5% in de komende 2 jaar. In de ontwikkelde landen wordt een groei verwacht van 3.6% in 2014 en 4.2% in 2015 (Figure 1).

Het gevolg hiervan is dat executives van consumentbedrijven veel optimistischer ogen wat betreft groei. 64% van respondenten verwacht organische groei in omzet van ten minste 6% over de komende 2 jaar. Bedrijven in Latijns Amerika en EMEA zijn de uitblinkers; maar liefst 30.5% verwacht dat de verkoop groeit met meer dan 10% over de komende 2 jaar. (Figure 2).
figuur1en2retailonderzoek
Deze bevindingen vallen samen met die van bedrijfsinformatiespecialist Graydon, na een grootschalig sales- en marketingonderzoek onder 130 groothandels in de Benelux. Hieruit bleek dat de groothandels de toekomst positief tegemoet zien. 60% van hen ervaart de markt als positief, 70% verwacht economische groei en 62% van de ondervraagden kansen om zich meer te gaan profileren in het buitenland. De Nederlandse bedrijven verwachten dit jaar ook een flinke omzetstijging. Bijna 70% van de deelnemers aan het onderzoek verwacht een stijging van tussen de 1 en de 20%. 3% van de groothandels verwacht zelfs een omzetstijging van meer dan 20%. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2013. Klik hier om het volledige stuk te lezen.

Strategische prioriteiten

Dit opbouwende momentum omtrent groei heeft de focus van executives bevrijd en omgezet naar nieuwe uitdagingen—met name die rond het bruikbaar maken- en aanwenden van data en digitale technologieën, de supply chain transparanter en efficiënter te maken, en sociale verantwoordelijkheid te verbeteren.

Data en technologie veranderen fundamenten van bedrijfsmodellen

Respondenten verklaarden dat “data analyse”(56%) en “digitale strategie”(54%) de twee meest belangrijke gebieden van strategische focus zijn voor hun bedrijf in het komende jaar (Figure 3). Deze transitie is van cruciaal belang; de snelle groei van sociale en digitale media heeft consumenten meer macht dan ooit gegeven, wat de start inluid van een handelsindustrie die ten alle tijden paraat moet zijn om klanten te bedienen, waar en op wat voor manier zij dat willen.
figuur3retailonderzoek

Zorgen omtrent data veiligheid groeiende

47% van respondenten rangschikten “data veiligheid en privacy” als van groot strategisch belang of zelfs kritiek strategisch belang. Dit is een verassend laag aantal gezien het toenemende aantal inbreuken op data veiligheid in de industrie. Het is de verwachting dat komend jaar de zorgen omtrent dit thema zullen toenemen gezien dat het volume en gebruik van data scherp stijgt.

Investeren tegen obstakels in de supply chain

Beter geïnformeerde, bewuste en veeleisende consumenten zorgen voor een toename in de benodigdheid van een transparante en snelle supply chain—alles van verantwoordelijke sourcing tot leveringen binnen één dag; de druk op de supply chain neemt toe en evenredig de behoefte aan een end-to-end supply chain oplossing. Ook al kwam de supply chain 6e in strategisch belang, het kwam op de 1e plaats als zijnde de grootste uitdaging en gebied van geplande investeringen voor dit jaar. Supply chain management groeit dit jaar naar verwachting sterk in prioriteit, omdat de supply chain consistent een groot risico blijft vormen. Tevens vormt een goed gestructureerde supply chain een belangrijke bron van rendement en concurrentievoordeel. Veel bedrijven weten anno 2014 nog niet om te gaan bet big-data, en zit er nog veel belangrijke managementinformatie verstopt in de supply chain.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

Het 2014 Top of Mind report Legt duidelijk de nadruk op hoe de focus voor veel bedrijven in consumentenproducten is verschoven naar een nieuwe arena. De behoefte aan data-analyse beter te integreren in vrijwel elk facet van het ontwerp, de ontwikkeling, productie en verkoop van de detailhandel goederen en diensten heeft brede erkenning verworven, en bedrijven zijn pas net begonnen om de onderliggende en lange termijn gevolgen van deze snelle verschuiving echt te begrijpen.

•Data en technologie zijn hoofdprioriteiten voor de sector, deze factoren zorgen voor snelle veranderingen in bedrijfs modellen.

•Bedrijven zijn optimistisch ten aanzien van groei— echter zijn ze niet altijd klaar of in staat om deze groei te handhaven.

•De voorraadketen vormt de grootste uitdaging voor bedrijven. Tevens is het de grootste interesse- en focusgebied voor investeringen van bedrijven, mede omdat ze trachten transparanter te worden en hun behendigheid/flexibiliteit te verbeteren.

•Bedrijven erkennen het belang van- en zetten de samenwerking voort omtrent kwesties die de volledige industrie bespannen, om zo positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Klik hier om een kopie van het volledige rapport te downloaden, of klik hier om meer resultaten van het onderzoek online te lezen.

Bron: KPMG Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2014 Report & Graydon.